Aston Martin DBS

Ten samochód nie potrzebuje zbędnego opisu! :)
Aston Martin DBS zabezpieczony samoregenerującą się folią bezbarwną! 

  • mycie detasilingowe 
  • korekta lakieru 
  • aplikacja wosku 
  • zabezpieczenie elementów nadwozia folią bezbarwną 
  • czyszczenie i impregnacja wnętrza